Tarief

Massage-Bowen behandeling

De behandeling vindt plaats in de praktijk van Elisacare, Bavinkhof 11, 1023 NN Amsterdam (gratis parkeren) of op locatie op een redelijke afstand van Amsterdam.

Eerste behandeling met intake 90 min € 90,-

Vervolg behandelingen zijn € 75,- per uur

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Voor meervoudig gehandicapte kinderen is het mogelijk om via PGB een contract af te sluiten.

Behandelovereenkomst:

Ik hecht veel waarde aan het vertrouwen tussen client en therapeut. In een behandelovereenkomst staan afspraken tussen de cliёnt en de therapeut weergegeven. Belangrijke aspecten in deze behandelovereenkomst zijn beroepsgeheim en regels omtrent privacy (AVG). Beroepshalve is er een verplichting om persoonsgegevens te registreren, maar er gelden tevens regels over de bewaartermijn. Ook mag niets zonder jouw toestemming gedeeld worden met anderen. Ik zal je vragen akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst bij de 1e intake. Zonder jouw toestemming mag ik niet behandelen.


Vergoeding via zorgverzekeraar

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de massage-Bowentherapie vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve (complementaire) zorg. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico, maar vaak geldt hierbij wel een maximumbedrag per jaar. Raadpleeg uw polis om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Afspraak annuleren?

Een afspraak dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend. Voor een te laat geannuleerde afspraak reken ik €25,-. Voor een niet nagekomen afspraak wordt de behandeling aan u doorberekend.

Kosten

De ZorgBij

De ZorgBij kost € 35,- per stuk (exclusief verzendkosten).

Het is mogelijk om een training te krijgen voor het gebruik van De ZorgBij € 75,- per uur (exclusief reis-parkeerkosten).


Voor elk verkochte ZorgBij doen wij een donatie aan:

De Bijenstichting en kleinschalig kinderlogeerhuis Villa Vrolijk